Jak działa robot?

Roboty koszące Ambrogio. Jak to działa.

Roboty Ambrogio to całkowicie autonomiczne, zaawansowane technologicznie kosiarki, które zadbają o twój trawnik. Wyposażone są w wysokiej jakości noże, oraz wydajne i długowieczne baterie. Każdy robot posiada w sobie zestaw czujników umożliwiających mu efektywną i bezpieczną dla otoczenia pracę.

Do pracy robota niezbędna jest instalacja przewodu granicznego. Robot sam pracuje w wyznaczonych przedziałach czasowych, oraz samodzielnie wraca do stacji ładowania. Omija przeszkody, wykasza krawędzie. Każdy robot wyposażony jest w dobrze widoczny przycisk bezpieczeństwa STOP. Próba podniesienia robota, wywrócenia go, natychmiast skutkuje wyłączeniem noża. Dzięki technologii AMICO robot wyłącza nóż także w pobliżu zwierząt domowych.

Codzienna obsługa robota nie jest konieczna. Robot pracuje automatycznie. Można jednak sterować nim za pomocą ekranu dotykowego lub panelu sterowania (w zależności od modelu). Każdy robot wyposażony jest w BLUETOOTH i można nim sterować za pomocą dedykowanej aplikacji.

Modele wyposażone w system ZCS CONNECT wykorzystują do pracy zaawansowane algorytmy mapowania ogrodu, oraz łączność GPS i GSM. Dają również możliwość sterowania i podglądu stanu robota z dowolnego miejsca na świecie.